...

Identifikacija

GS1_Icon_Identify_On_White_RGB_2014-12-17.jpg GS1 sustav je skup standarda koji jedinstvenim identificiranjem proizvoda, otpremnih jedinica, lokacija imovine i usluga omogućuju djelotvorno upravljanje globalnim, multiindustrijskim lancima dobavljača. GS1 sustav olakšava proces elektroničkog poslovanja, uključujući i potpuno praćenje pošiljki.


Identify.png

Identifikacija ...

Proizvoda

Lokacija

Logističkih jedinica

Ova stranica bavi se automatskom identifikacijom (AIDC - engl. Automatic Identification and Data Collection - automatska identifikacija i prikupljanje podataka). Općenito se pojam identifikacije odnosi na prepoznavanje različitih objekata (proizvodi, ljudi, tvrtke, životinje, usluge...). Upotrijebimo li pritom različita pomagala (mehanička, elektronička, optička...), govorimo o automatskoj identifikaciji. Osnovni predmet interesa GS1 sustava jesu dobavljački lanci sa svim svojim specifičnostima. Osim automatske identifikacije, u njima se pojavljuje i potreba za prikupljanjem iznimno velike količine podataka uz vrlo stroge zahtjeve za brzinu, točnost i jedinstvenost. Ti zahtjevi prepoznati su još prije dvadesetak godina, a razvoj tehnologije i pad cijena opreme omogućio je danas njihovu najširu primjenu.

Kupci u velikom supermarketu ili u maloj trgovini "preko puta" također su sudionici u opskrbnom lancu. Većina prosječnih sudionika opskrbnog lanca GS1 standarde još uvijek doživljava kao "upotrebu crtičnog koda". No, to je samo vrh ledene sante. U tekstovima koji slijede mogu se naći mnoge korisne informacije koje prikazuju cjelovitost i kompleksnost tog sustava.

Pregled svih GS1 identifikacijskih ključeva

Razlika između jedinstvene identifikacije i serijalizacije

Serijalizacija je proces ili čin identificiranja nečega u serijskom formatu. Ako ju razmatramo iz aspekta „jedinstvene identifikacije“, to je proces generiranja i korištenja kodova koji se mogu koristiti za jedinstvenu identifikaciju svakog pojedinačnog primjerak određenog subjekta proizvoda. Ti kodovi ili „serijski brojevi“ mogu biti generirani po redu ili nasumično te mogu biti prikazani u obliku kojeg čovjek može pročitati (npr. alfa-numerički tekst) i/ili u obliku kojeg može čitati samo stroj (npr. kodiran u GS1 barkod simbologiji ili pomoću RFID taga).

„Serijski broj“ (u numeričkom ili alfa-numeričkom obliku) se dodjeljuje svakom određenom primjerku subjekta za cijeli njegovi vijek. Pojedinačna jedinica se može jedinstveno identificirati kombinacijom GTIN-a (Global Trade Item Number, za identifikaciju osnovnog proizvoda) i serijskog broja (za identifikaciju primjerka tog proizvoda). Serijalizacija omogućava praćenje pojedinačnih proizvoda kako se oni kreću kroz opskrbni lanac.

GS1 ključevi koji podupiru dvije razine identifikacije:

1. identifikacija klase (npr. tip trgovačke jedinice),

2. identifikacija primjerka (e.g. pojedinačni proizvod koji se proizvodi i prodaje).

Sljedeći GS1 identifikatori identificiraju klasu ili tip, a serijalizacija im je neobvezni element:

 • Global Trade Item Number (GTIN
 • Global Coupon Number (GCN)
 • Global Returnable Asset Identifier (GRAI
 • Global Document Type Identifier (GDTI)
 • Component/Part Identifier (CPID)

Tu su i GS1 ključevi koji nemaju razinu klase, oni identificiraju određeni primjerak:

 • Serial Shipping Container Code (SSCC)
 • Global Individual Asset Identifier (GIAI)
 • Global Shipment Identification Number (GSIN)
 • Global Identification Number for Consignment (GINC)
 • Global Location Number (GLN), pomoću GLN dodatka AI (254)
 • Global Service Relation Number (GSRN)