...

Tržište Saudijske Arabije postavlja nova pravila za identifikaciju farmaceutskih proizvoda

20. studenoga 2013.

Proizvođači farmaceutskih proizvoda koji izvoze u Saudijsku Arabiju bit će obvezni udovoljiti novim propisima od ožujka 2015. 

Naime, Saudijska Agencija za hranu i lijekove zahtijevat će da sva pakiranja lijekova budu označena u skladu sa GS1 standardima, i to prema sljedećim fazama:

1. faza: od ožujka 2015. na sekundarnom pakiranju lijekova  mora biti otisnut GS1 2D DataMatrix kod koji mora sadržavati sljedeću informaciju:

- Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN)

- Datum valjanosti

- Lot broj

2. faza: od ožujka 2016. svi proizvođači farmaceutskih proizvoda morat će otisnuti jedinstveni serijski broj na svakom pojedinačnom pakiranju.