...

Smije li se jednom iskorišten GTIN ponovno koristiti?

Promjene u pravilima ponovnog korištenja jednom već dodijeljenog GTIN-a

18. listopada 2018.

U srpnju 2017. godine objavljeno je izdanje GS1 Generalnih specifikacija s uključenim novim smjernicama koje se odnose na prekid prakse ponovnog korištenja jednom dodijeljenog GTIN-a. Ovo ažuriranje standarda navodi da se nakon prosinca 2018. godine, GTIN jednom dodijeljen nekoj trgovačkoj jedinici neće smjeti dodijeliti nekoj drugoj trgovačkoj jedinici. Smjernice se odnose na sve trgovačke jedinice, bez obzira na sektor.

rouge.pngJedine iznimke su:

  • Ako je GTIN dodijeljen trgovačkoj jedinici koja nikada nije bila proizvedena, GTIN se može odmah izbrisati iz bilo kojeg e-kataloga bez prethodnog označavanja proizvoda oznakom “discontinued” (tj. prestanak proizvodnje). U ovom iznimnom slučaju, GTIN se smije ponovno koristiti 12 mjeseci nakon brisanja iz elektroničkog kataloga.
  • Trgovačke jedinice koje su bile povučene s tržišta mogu ponovno koristiti originalni GTIN, ako se plasiraju bez izmjena ili nadopuna koje bi zahtijevale novi GTIN, kako je određeno dokumentom Pravila dodjele GTIN-a.

Trgovačke jedinice i njihovi pridruženi atributi ostaju zabilježene u digitalnim zapisima mnogo duže nego što je to slučaj u fizičkim lancima opskrbe.

Postojano jednoznačno označavanje proizvoda jedinstvenim GTIN-ovima, kako u materijalnom tako i u digitalnom svijetu, neophodno je da ne bi došlo do poremećaja u svjetskim opskrbnim lancima i spriječile moguće financijske štete za sve involvirane sudionike, te da bi se osigurala opstojnost i sigurnost budućnosti trgovine u fizičkom i virtualnom svijetu i podržalo i unaprijedilo današnje više-kanalno (engl. omni channel) iskustvo potrošača.

Ove Smjernice pomoći će tvrtkama da od samog početka primjene GS1 standarda svoje proizvode jedinstveno i pravilno označavaju.

Slijedom navedenog, u današnjem modernom poslovanju i komunikacijama u poslovnoj praksi se pokazala ključnom preporuka da se jednom dodijeljen GTIN više ponovno ne upotrijebi i eventualno dodijeli drugoj trgovačkoj jedinici.

O svim preporukama za uspješnu primjenu GS1 sustava standarda bit ćete i ubuduće unaprijed uredno obavještavani putem web stranica GS1 Croatia. Pratite ih!