...

FIATA i GS1 potpisali Sporazum o razumijevanju

Objava za medije

6. studenog 2017.

FIATA, Međunarodni savez otpremničkih udruženja (engl. International Federation of Freight Forwarders Associations), potpisala je Sporazum o razumijevanju sa GS1, globalnom organizacijom za standarde kako bi stvorili okvir za daljnju suradnju. Zajednička radna skupina sada će započeti s digitalizacijom FIATA dokumenata koristeći GS1 globalni sustav za jedinstvenu identifikaciju, omogućujući FIATA članovima da postanu efikasniji u usporedbi sa prijašnjim, „papirantim“ sustavom i poboljšaju usluge koje nude svojim klijentima.