...

COVID-19 u logistici

Savjeti za smanjenje rizika širenja COVID-19 u logistici

Najbolja praksa za smanjenje rizika od širenja virusa COVID-19 u logistici

Upravljanje skladištima i postupanje s vozačima kamiona

1) Strogo razdvojite skladišne aktivnosti odvajanjem područja koja su u kontaktu s vanjskim okruženjem (npr. primanje robe i otprema) od drugih područja (npr. skladištenje, slaganje narudžbe i izdavanje robe) i izbjegnite miješanje osoblja. Izbjegnite pristup osoblja iz drugih odjela (npr. proizvodnja, uredi) i/ili vanjskih osoba u skladište.

2) Rukovatelji zaduženi za primanje i otpremu robe te vozači moraju kod razmjene dokumenata i/ili robe nositi odgovarajuće zaštitne maske i jednokratne rukavice. Također im trebate savjetovati da nakon svakog kontakta operu ruke dezinfekcijskim sredstvom. U tu svrhu stavite na raspolaganje dozatore za dezinfekcijska sredstva.

3) Slično kao što se trenutno radi u bolnicama, postavite sredstva odvajanja (na primjer vrpce i VIP pregrade) kako biste razdvojili osobu koja dostavlja od osobe koja preuzima dokumente (razmak od najmanje 1 metra). Neka vozači ulaze u skladište jedan po jedan.

4) Ako postoji čekaonica za vozače, na svaku drugu stolicu stavite znak s natpisom “zbog svoje sigurnosti, nemojte ovdje sjesti”. Na taj način sprječit ćete vozače da sjede jedan pored drugog jer će među njima uvijek biti jedna prazna stolica.

5) Kod istovara i utovara robe vozači moraju nositi masku za lice. Ako je nemaju, dajte im je ili odbijte primiti robu. Tako se stvara ‘kreposni krug’. Vozači moraju pravilno postaviti masku. Tvrtke “najbolje u klasi” postavljaju kutije u kojima vozači mogu ostaviti otpremne dokumente.

6) Kada je moguće, podijelite osoblje u odvojene i nepromjenjive smjene; nemojte dopuštati ljudima da se mijenjaju za smjenu. Na primjer, možete organizirati dvije smjene tako da se ljudi nikada ne susreću s ljudima iz suprotne smjene, čak ni kod smjene.

7) Na početku smjene radnicima izmjerite temperaturu elektroničkim termometrom kako biste bili sigurni da nije povišena.

8) Radnici unutar jedne smjene ne smiju dijeliti alate i uređaje (npr. kolica, skenere za barkodove, ručne uređaje i terminale za izradu otpremnih dokumenata). Prije uzimanja ili spremanja bilo kojeg alata ili opreme, moraju dezinficirati dijelove u kontaktu s njihovim tijelom (npr. držak RFID skenera). Osigurajte dezinfekcijska sredstva koja osoblje može upotrebljavati u tu svrhu.

9) Prije početka ili na kraju smjene, ili kod mijenjanja aktivnosti, operite ruke vodom (ako je moguće toplom) i sapunom.

10) Izbjegavate aktivnosti koje nisu nužne, uključujući na primjer inventuru, čišćenje od strane vanjskog osoblja, projekte koji nisu ključni, redovne informativne sastanke s osobljem, osim ako je svrha sastanka rješavanje hitnog slučaja.

11) Ako je moguće, svaki tjedan provedite dezinfekciju skladišta, ureda i prostorija općenito.

Lanac opskrbe i prevencija

12) Izbjegavajte sastanke uživo i zamijenite ih sastancima na daljinu/on-line. Ako nije moguće izbjeći sastanak uživo, ograničite broj sudionika, pobrinite se da održavaju međusobni sigurnosni razmak od najmanje jednog metra i da su odmaknuti od stola za kojim sjede također najmanje jedan metar.

13) Povećajte veličinu narudžbi za popunjavanje zaliha (davanjem većih narudžbi, ali ipak izbjegavajući nepotrebno gomilanja zaliha). Na primjer, ako dvostruko povećate veličinu narudžbi, upola smanjujete učestalost prijevoza, a time u konačnici i rizik širenja virusa.

14) Sljedeće se odnosi ne samo na odjel logistike nego i na svaki drugi odjel: radnici s bilo kakvim, čak i najmanjim simptomima gripe moraju ostati kod kuće. Imajte na umu da radnici u logistici često rade preko svojih granica, pa je velika vjerojatnost da će nastaviti raditi iako se ne osjećaju dobro, osobito ako su plaćeni po satu.

15) Vanjski suradnici i privremeni radnici: angažirajte nove radnike samo ako je to apsolutno nužno, a nove zaposlenike pošaljite na odgovarajući zdravstveni pregled. Na primjer, tražite od novih zaposlenika da potpišu izjavu da u zadnjih 14 dana nisu bili u kontaktu s osobom koja bi mogla biti zaražena virusom COVID-19.

16) Dajte prednost pošiljkama za bolnice i najzahvaćenija geografska područja (države, regije). Također dajte prednost pošiljkama proizvoda koji se upotrebljavaju za liječenje ljudi zaraženih virusom COVID-19. Pritom maksimalno povećajte brzinu isporuke, čak i ako to donosi veće troškove. Općenito prednost treba dati isporuci nužnih proizvoda i proizvoda za hitne slučajeve.

17) Kad je moguće, svi zaposlenici u odjelu logistike (odnosi s kupcima, planiranje,…) moraju raditi od kuće, tako smanjujući vjerojatnost prenošenja virusa radnicima koji moraju biti na radnom mjestu jer ne mogu raditi od kuće.

18) Obustavite sve oblike zajedničke upotrebe automobila. Razmaknite raspored dolaska osoblja kako bi se smanjila mogućnost kontakta u prostorima gdje se stvaraju gužve (ulazi, automatske rampe, prostorije za prijavu i odjavu, svlačionice).

19) Smanjite broj plaćanja po isporuci. Ako su plaćanja neizbježna, dajte prednost plaćanju beskontaktnim karticama umjesto gotovine i pobrinite se da karticu dira samo kupac.

20) Zatvorite sve kantine i potaknite isporuku obroka direktno u urede. Spriječite pristup aparatima za kavu jer je rizik od širenja virusa na tim mjestima visok.

21) Obučite osoblje u tim mjerama opreza i strogo nadzirite pridržavanje tih mjera; budite uzor za svoje osoblje.

22) Te mjere opreza vjerojatno će smanjiti produktivnost za 15-20%. Rukovoditelji moraju biti spremni uvesti prekovremeni rad/dodatne smjene kako bi dostigli mjesečne planove.

23) Budite podrška svom timu u ovoj kritičnoj fazi pandemije koronavirusa; dajte im jasne i iscrpne informacije i obavijesti te slušajte njihove prijedloge i/ili probleme. Potičite “osjećaj pripadnosti zajednici” zbog kojeg se ljudi osjećaju emocionalno bliskima iako su fizički udaljeni.

24) Primjenjujte proaktivan i transparentan pristup komunikaciji sa svim uključenim stranama, na primjer sindikatima, obavještavajući ih o naporima koje ulažete vi i vaša tvrtka kako biste smanjili rizik širenja virusa COVID-19 i o mjerama opreza koje poduzimate.GS1 u doba koronavirusa ...