...

Pravila dodjele GTIN-a

Roba široke potrošnje: kada promijeniti GTIN, a kada ne?

Svakodnevno se u trgovinama i supermarketima širom svijeta kupuje roba široke potrošnje i prodaja se zapisuje u maloprodajne blagajne automatskim očitavanjem prodajnih jedinica. Da bi se osigurala točnost podataka ne samo za potrebe prodaje, već i za potrebe naručivanja i isporuke, nužno je da identifikacijski brojevi trgovačkih jedinica budu međunarodno jednoznačni i jedinstveni.

Za kodiranje (dodjeljivanje) jedinstvenih i jednoznačnih kodova u skladu s pravilima GS1 sustava odgovoran je korisnik. Jednoznačno identificiranje obavlja se jedinstvenim brojevima trgovačkih jedinica – GTIN-ovima (Global Trade Item Numberkoji sadrže 14 brojeva. Nakon kodiranja trgovačkih jedinica GTIN-ove prije poslovnih transakcija treba proslijediti svim sudionicima u opskrbnom lancu, kako bi sustav funkcionirao.


Upravljanje GTIN-om

Definicija jedinstvenog broja trgovačke jedinice (GTIN-a)

Jedinstveni broj trgovačke jedinice (GTIN) je normirani identifikacijski broj koji se koristi za jedinstveno i jednoznačno identificiranje trgovačkih jedinica u cijelom svijetu.

Trgovačka jedinica je jedinica (proizvod ili usluga) za koju postoji potreba pronalaženja i dohvaćanja prethodno određenih i pohranjenih podataka, kojoj se može odrediti cijena, koja se može se naručiti ili obračunati u poslovanju između partnera u opskrbnom lancu. Definicija obuhvaća sve jedinice od sirovina do krajnjih proizvoda, uključujući i usluge koje imaju prethodno definirane karakteristike.

Osnovna načela za dodjelu GTIN-ova

  • Dodjeljivanjem GTIN-ova upravlja se prema pravilima navedenim u GS1 Općim specifikacijama.
  • Jednake trgovačke jedinice kodirane su istim GTIN-om.
  • Različite trgovačke jedinice zbog učinkovitije prodaje (naručivanja, skladištenja i fakturiranja) potrebno je kodirati različitim GTIN-ovima.
  • Osnovne trgovačke jedinice koje su namijenjene maloprodaji kodiraju se GTIN-ovima u strukturi kodiranja EAN/UCC-8, UCC-12 ili UCC/EAN-13. Uobičajena grupiranja osnovnih trgovačkih jedinica namijenjenih prodaji između sudionika u opskrbnom lancu kodiraju se GTIN-ovima u strukturi kodiranja UCC-12, UCC/EAN-13 ili UCC/EAN-14. Sve te strukture omogućuju međunarodno jednoznačno identificiranje. Identifikacijski brojevi se iz GS1 sustava pohranjuju u baze podataka pozicionirani desno u 14-pozicijsko podatkovno polje u tzv. GTIN formatu.

Temeljna načela o kodiranju različitim GTIN-om

Kodiranje različitim GTIN-om polazi od pretpostavke da je postojeći GTIN pravilan (prethodno kodiranje obavljeno je u skladu s osnovnim načelima).

  • Za pravilno kodiranje odgovoran je isključivo vlasnik zaštićenog naziva trgovačke jedinice (brenda). U skladu s tim načelom, vlasnik zaštićenog naziva trgovačke jedinice odlučuje u kojim je slučajevima trgovačke jedinice potrebno kodirati različitim GTIN-ovima.
  • Kodiranje različitim GTIN-ovima temeljeno je na načelu postizanja najveće učinkovitosti u cijelom opskrbnom lancu.
  • GTIN jednoznačno identificira trgovačke jedinice za sve potrebe (naručivanja, skladištenja i fakturiranja).
  • Kodiranje različitim GTIN-ovima trebalo bi se temeljiti na potrebi ostalih sudionika u opskrbnom lancu. Proizvođači bi izmijenjenim varijantama trgovačkih jedinica trebali upravljati uz pomoć vlastitih poslovnih sustava.
  • Kodiranje osnovnih trgovačkih jedinica različitim GTIN-ovima zahtijeva i kodiranje različitim GTIN-ovima uobičajenih grupiranja osnovnih trgovačkih jedinica.
  • U slučaju promjene pravnog statusa tvrtke (preuzimanja, pripajanja, dijeljenja ili djelomične kupnje), pravila o tome treba li i kada kodirati trgovačke jedinice različitim GTIN-ovima opisana su u Općem priručniku i GS1 Općim specifikacijama.