...

Centar za podršku

Ured GS1 Croatia

  • Za pitanja o članstvu, reguliranju članskih obaveza, izdavanju identifikatora i primjeni GS1 standarda obratite nam se na Kontakt.

Pomoć

Kontakt

  • Upiti vezano za članstvo, upotrebu kodova, usluge GS1 Croatia i drugo:

    T: +385/1/48 95 000

    E: info@gs1hr.org

Tehnička pitanja o GlobeCat elektroničkom katalogu