...

Indeks pojmova

AI IA Kratica za identifikator aplikacije (Application Identifier).
Alpha-numeric (an) Alfa-numerički znak Opisuje skup znakova koji sadrži slovne znakove (slova), numeričke znamenke (brojke) i druge znakove, kao što su rečenični znakovi. Najčešće se koriste za označavanje dopuštenih znakova u UCC/EAN-128 barkod simbolu.
Application identifier Identifikator aplikacije Polje od dva ili više znakova na početku nekog podatka kodiranog u UCC/EAN-128 simbolu koji jedinstveno definira njegov format i značenje.
Attribute Atribut Informacija koja odražava karakteristiku vezanu za neki identifikacijski broj.
Check digit Kontrolna znamenka Znamenka izračunata iz ostalih znamenki podataka, koja se koristi za provjeru je li neki podatak točno sastavljen.
Consumer unit Potrošačka jedinica Artikl namijenjen za prodaju potrošaču u maloprodajnoj trgovini. Potrošačka jedinica se definira kao najelementarnija jedinica u kojoj proizvod je ili može biti ponuđen na prodaju. To posebice podrazumijeva da proizvod mora uključivati u jasno čitljivom obliku sve obvezne, zakonom propisane obavijesti, kako bi se mogao ponuditi potrošaču.
Contrast Kontrast Stupanj razlike u reflektanciji između tamnih linija i svijetlih razmaka u strojno čitljivom barkod simbolu.
Coupon Kupon Bon koji se na prodajnome mjestu može zamijeniti za vrijednost u gotovini ili besplatni artikl.
Data carrier Nositelj podataka Sredstvo za prikazivanje podataka u strojno čitljivom obliku, koje se koristi da bi se omogućilo automatsko očitavanje elementarnih nizova.
Direct print Direktno otiskivanje Proces u kojem tiskarski uređaj otiskuje simbol fizičkim kontaktom s podlogom, npr. fleksografija.
EAN Numbering Organisation EAN organizacija za kodiranje proizvoda Članica EAN Internationala odgovorna za EAN/UCC sustav u svojoj zemlji (ili dodijeljenom području) te za pravilnu upotrebu EAN/UCC sustava u tvrtkama članicama. Današnji naziv organizacije je GS1.
EAN/UCC company prefix EAN/UCC predbroj poduzeća Dio međunarodne EAN/UCC strukture za kodiranje, koja se sastoji od EAN/UCC predbroja i broja poduzeća, koji dodjeljuje GS1 organizacija za kodiranje proizvoda.
EAN/UCC prefix EAN/UCC predbroj Indeksni broj s dvije ili više znamenki, koji propisuje GS1 organizacija, a označava format i značenje pojedinog podatka kodiranog u EAN/UPC barkod simbolu.
EAN/UCC-13 identification number EAN/UCC-13 identifikacijski broj EAN/UCC identifikacijski broj koji se sastoji od 13 znamenki.
EAN/UCC-13 standard numbering structure EAN/UCC-13 standardna struktura kodiranja 13-znamenkasta EAN/UCC standardna struktura kodiranja, koja se sastoji od EAN/UCC predbroja poduzeća, referentnog broja artikla i kontrolne znamenke.
14 EAN/UCC identification number 14 EAN/UCC identifikacijski broj EAN/UCC identifikacijski broj koji se sastoji od 14 znamenki.
EAN/UCC-14 standard numbering structure EAN/UCC-14 standardna struktura kodiranja 14-znamenkasta EAN/UCC standardna struktura kodiranja, koja se sastoji od indikatora kombiniranog sa 12 znamenki iz EAN/UCC-13 ili UCC-12 identifikacijskog broja i jedne kontrolne znamenke.
EAN/UCC-8 identification number EAN/UCC-8 identifikacijski broj EAN/UCC identifikacijski broj koji se sastoji od 8 znamenki.
EAN/UCC-8 standard numbering structure EAN/UCC-8 standardna struktura kodiranja 8-znamenkasta EAN standardna struktura kodiranja, koja se sastoji od EAN/UCC-8 predbroja, referentnog broja artikla i kontrolne znamenke.
EAN-13 barcode symbol EAN-13 barkod simbol Barkod simbol EAN/UPC simbologije, koji se sastoji od 13 znamenki.
EAN-8 barcode symbol EAN-8 barkod simbol Barkod simbol EAN/UPC simbologije, koji se sastoji od 8 znamenki.
EANCOM EANCOM Međunarodni EDl standard koji daje GS1 i koji je u skladu sa UN/EDIFACT standardom.
EDI EDI Elektronička razmjena podataka.
Electronic commerce Elektronička trgovina Obavljanje poslovne komunikacije i vođenje poslova elektronskim metodama, kao što su sustavi za elektroničku razmjenu podataka i automatsko prikupljanje podataka.
Electronic message Elektronička obavijest Struktura sastavljena od različitih informacija iz skeniranih podataka i transakcijskih informacija prikupljenih za provjeru valjanosti podataka i jednoznačnu obradu u nekoj korisničkoj aplikaciji.
Element string Elementarni niz Dio podataka definirane strukture i značenja, koji se sastoje od dijela za identifikaciju (predbroja ili identifikatora aplikacije) i podatkovnog dijela, prikazanom u nositelju podataka koji podržava EAN/UCC.
Fixed measure trade item Trgovački artikli s nepromjenljivom mjerom Artikl koji se uvijek proizvodi u istoj, unaprijed određenoj verziji (tip, veličina, težina, sadržaj, dizajn, itd.) i može se prodati u bilo kojoj točki lanca dobavljača.
GLN GLN Stenografski izraz za EAN/UCC globalni lokacijski broj koji koristi EAN/UCC-13 standardnu strukturu kodiranja.
GTIN GTIN Stenografski izraz za EAN/UCC broj za identifikaciju globalnog trgovačkog artikla. GTIN može koristiti EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 ili EAN/UCC-14 standardnu strukturu kodiranja.
Human readable Ljudskom oku čitljiv, ljudima prepoznatljiv Znakovi koje mogu pročitati ljudi (slova i brojevi), za razliku od crtičnih kodova koje očitava skener.
Standard numbering structures Standardne strukture kodiranja UCC i EAN strukture kodiranja definirane u različitim duljinama za različitu identifikacijsku svrhu, koje sve dijele neku hijerarhijsku strukturu. Njihova struktura združuje potrebe međunarodne kontrole s potrebama korisnika.
Substrate Supstrat, podloga Materijal na koji se otiskuje barkod simbol.
Simbologija Simbologija Definirana metoda prikazivanja numeričkih ili slovnih znakova u nekom crtičnom kodu (vrsta crtičnog koda).
Trade item Trgovačka jedinica

Bilo koja trgovačka jedinica (proizvod ili usluga) za koju postoji potreba da se ponovno pronađe prethodno definirana informacija, za koju se može odrediti cijena ili je se može naručiti ili fakturirati u bilo kojoj točki bilo kojeg lanca dobavljača.

Trade measures Trgovačke mjere Neto mjere trgovačkih jedinica s promjenjivom mjerom, koje se koriste za fakturiranje (ispostavljanje računa) za tu trgovačku jedinicu.
Truncation Skraćivanje

Tiskanje simbola na visini nižoj od preporučene minimalne visine za simbol u specifikaciji te duljine koja operateru može otežati skeniranje simbola od ruba do ruba.

UCC UCC Vidi Uniform Code Council.
UCC company prefix UCC predbroj poduzeća Dio UCC-12 standardne strukture kodiranja, koji se sastoji od UCC predbroja i broja poduzeća koji dodjeljuje GS1.
UCC prefix UCC predbroj Jednoznamenkasti indeksni broj koji dodjeljuje GS1, a označava format i značenje pojedinog sastavnog niza kodiranog u UPC-A ili UPC-E simbolu.
UCC-12 identification number UCC-12 identifikacijski broj UCC identifikacijski broj koji se sastoji od 12 znamenki.
UCC-12 standard numbering structure UCC-12 standardna struktura kodiranja 12-znamenkasta standardna UCC struktura kodiranja, koja se sastoji od UCC predbroja poduzeća, referentnog broja trgovačke jedinice i kontrolne znamenke.
Uniform Code Council Savjet za ujednačeno kodiranje Organizacija za kodiranje proizvoda u SAD-u, koja propisuje i upravlja standardima EAN/UCC sustava u SAD-u i Kanadi.
Unrestricted distribution Neograničena distribucija Označava da se takvi sustavni podaci mogu primijeniti na robu koju treba obraditi bilo gdje u svijetu, bez obzira na zemlju, poduzeće, industrijsku granu itd.
UPC-A barcode symbol UPC-A barkod simbol Barkod simbol EAN/UPC simbologije, koji se sastoji od 12 znamenki. Razlikuje se od EAN-13 simbola u odnosu na ljudskom oku čitljiv ispis sadržanog broja.
UPC-E barcode symbol UPC-E barkod simbol Barkod simbol EAN/UPC simbologije, koji prikazuje UCC-12 identifikacijski broj u 6 eksplicitno kodiranih znamenki.
Validation of data Provjera valjanosti podatka Verifikacija skeniranog podatka, kako bi se prije obrade u EOP aplikacijama utvrdilo udovoljava li pravilima te aplikacije, kad se radi o sistemskoj logici i konzistentnosti i/ili određenim zahtjevima korisnika.