...

Prijelaz na novu verziju kataloga

Obavijest o prijelazu sa GDSN verzije 2.8 na GDSN verziju 3.1 programskog rješenja GlobeCat® elektroničkog kataloga


Elektronički katalog GS1 Croatia cjelovita je usluga koju GS1 Croatia pruža prvenstveno svojim članicama, ali i ostalim zainteresiranim subjektima koji imaju potrebu sinkronizirati svoje matične podatke kroz globalni sustav GDSN-a.

Važna obavijest.png

GS1 Croatia sa svojim partnerima konstantno prati sve nove GDSN verzije i radi na unapređivanju tehnološke osnovice, a izraziti napori uloženi su da se obuhvati što širi spektar pretplatnika i njihovih specifičnih zahtjeva. Poseban naglasak je na zahtjevima koji proizlaze iz EU, a posljedično i domaćeg zakonodavstva (npr. FIR EU 1169/2011, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalažiDržavni zavod za statistiku i Uredba EU 2016/792, Delegirana uredba EU 2016/161 i nizu najavljenih).

Sa zadovoljstvom Vas možemo obavijestiti da je uspješno završen još jedan razvojni ciklus koji donosi set novih programskih rješenja koja će značajno unaprijediti rad korisnika u elektroničkom katalogu GS1 Croatia.

Kao korisnike elektroničkog kataloga GS1 Croatia, željeli bismo Vas izvijestiti da je 3. svibnja 2017. izvršen prijelaz na novu verziju programske podrške koja Vam, uz postojeće, omogućava niz novih funkcionalnosti, a svi već uneseni podaci automatski su migrirani na novu verziju.

To se odnosi na:

  • pristupne parametre kao što su korisničko ime i zaporka;
  • svi podaci o tvrtkama pretplatnicima kataloga, korisnicima unutar tvrtki;
  • podaci o primarnim i sekundarnim GLN-ovima;
  • podaci o kataloškim jedinicama i hijerarhijske veze;
  • sinkronizacijske tablice o objavama i pretplatama.


Warning.png

Od navedenog datuma adresa za pristup GlobeCat®-u je http://globecat3.com.com.hr, a pristup korištenjem postojeće adrese (http://globecat.com.com.hr ) se zatvara.


Kako bismo Vam olakšali prelazak i snalaženje u novoj aplikaciji, pripremili smo niz alata, pisanih uputa, video materijala i dodatnih tečajeva.

Direktna korisnička podrška osigurana je preko već poznatog vam Centra za podršku (CZP), a komunikacijski kanali su osigurani putem e-maila, telefona, chata i on-line sustava ticketa.


Pomoć

Upute za korisnike

  • verifikacija 3.pngKorisničkom priručniku i video uputama možete pristupiti ovdje.
Podrška

Centar za podršku